Tytuł projektu: Modelling of ventricular assist devices in the apex of the heart - artery configuration for the purposes of control algorithms developement  

Akronim: ModVAD

Promotor projektu: Politechnika Warszawska\Wydział Mechatroniki

Wartość projektu (PLN): 380 609

Kwota dofinansowania (PLN): 380 609

Czas realizacji: 41 miesięcy

 

Adres strony: iair.mchtr.pw.edu.pl/ModVAD/

 

Opis projektu:

Urządzenia wspomagania pracy serca wykorzystywane są w procesie leczenia pacjentów z niewydolnością komorową. W warunkach klinicznych pomiar przepływu krwi pompowanej przez urządzenie jest trudny do wykonania. Brak znajomości wielkości przepływu utrudnia prawidłowy dobór parametrów pracy i automatyzacji sterowania. Celem projektu jest modelowanie urządzeń wspomagania pracy serca pracujących w układzie koniuszek serca - tętnica. Modele pozwolą na estymację wartości przepływu generowanego przez urządzenie. Kolejnym celem projektu jest opracowanie algorytmów sterowania urządzeń wspomagających w celu poprawiania komfortu i bezpieczeństwa ich stosowania. Oczekiwanym wynikiem projektu jest opracowanie modeli i algorytmów sterujących dwóch różnych typów urządzeń wspomagania pracy serca pracujących w układzie koniuszek serca - tętnica. W rezultacie uzyskana zostanie możliwość wyposażenia urządzeń w system szacowania wartości przepływu realizowanego przez pompy oraz automatyzacji doboru parametrów pracy. Realizacja prac wpłynie na zwiększenie doświadczenia i dorobku badawczego naukowców realizujących projekt. W przyszłości otrzymane rezultaty mogą pozwolić na poprawę jakości życia pacjentów stosujących Polskie urządzenia wspomagające pracę serca.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=207657&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=207657&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>