Tytuł projektu: An improved automated procedure for informal and temporary dwellings detection and enumeration, using mathematical morphology operators on VHR satellite data 

Akronim: ADEMOS

Promotor projektu: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Wartość projektu (PLN): 205 661

Kwota dofinansowania (PLN): 205 661

Czas realizacji: 16 miesięcy

 

Adres strony: zoz.cbk.waw.pl/ademos/

Opis projektu:

Co roku tysiące ludzi zostaje przesiedlonych w wyniku konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych. Informacja na temat ilości osób znajdujących się w obozach dla uchodźców ma zasadnicze znaczenie dla sprawnego dostarczania pomocy humanitarnej. Jednakże, informacja ta jest bardzo często trudna bądź całkowicie niemożliwa do uzyskania ze względów bezpieczeństwa. Dane satelitarne o bardzo dużej rozdzielczości, mogą być pomocne w oszacowaniu liczby struktur mieszkalnych w takich obozach, a pośrednio dostarczyć informacji na temat populacji. Celem projektu jest ulepszenie metodologii wykrywania struktur mieszkalnych oraz opracowanie operacyjnego narzędzia w postaci samodzielnej aplikacji. Narzędzie to powinno dostarczać wiarygodne i spójne wyniki, niezależne od wykorzystywanego rodzaju  systemu obrazowania nowej generacji oraz warunków środowiskowych i parametrów ekspozycji. Podstawą proponowanej metody jest ulepszenie i automatyzacja podejścia wstępnego przetwarzania danych, algorytmu wykrywania cech na obrazie oraz kontroli uzyskanych wyników. Opracowana aplikacja, stanowić będzie narzędzie operacyjne do wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych podmiotów takich jak: Komisja Europejska, agencje pomocy humanitarnej oraz ONZ.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210538&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210538&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>