Tytuł projektu: Synthesis and characterization of 4H-dithieno[3,2-b;2',3'-d]pyrrole substituted arylene bisimides - new donor-acceptor molecular  

Akronim: OE

Promotor projektu: Politechnika Warszawska

Wartość projektu (PLN): 194 475

Kwota dofinansowania (PLN): 194 475

Czas realizacji: 18 miesięcy

 

Adres strony: kchitp.ch.pw.edu.pl/index.php

 

Opis projektu:

W ostatnich latach można odnotować niezwykle szybki rozwój elektroniki organicznej i molekularnej. Wykorzystanie półprzewodnikowych materiałów organicznych w elektronice pozwala na konstruowanie tanich urządzeń takich jak tranzystory, ogniwa fotowoltaiczne czy różnego typu sensory, metodą drukowania na elastycznych podłożach o dużej powierzchni. Dla dalszego postępu w tej dziedzinie kluczowe znaczenie ma rozwój metod syntezy półprzewodników organicznych, gdyż ułatwia on otrzymanie nowych związków chemicznych o kontrolowanych właściwościach optycznych (szerokość przerwy energii wzbronionej) i elektronowych (położenie poziomów HOMO i LUMO). Szczególnie trudnym wyzwaniem jest zaprojektowanie materiałów, charakteryzujących się dużą ruchliwością nośników ładunku typu n, stabilnością właściwości transportowych i jednocześnie łatwo przetwarzalnych z roztworu. Odpowiednio zmodyfikowane bisimidy węglowodorów policyklicznych należą do najczęściej badanych półprzewodników typu n.
Celem projektu jest otrzymanie i zbadanie nowych, dobrze rozpuszczalnych pochodnych naftalenobisimidu sfunkcjonalizowanych 4H-ditieno[3,2-b;2’,3’-d]pirolem do zastosowań w tranzystorach polowych (OFET) i diodach elektroluminescencyjnych (OLED).
Zastąpienie dotychczas stosowanych w elektronice materiałów nieorganicznych jak metale czy półprzewodniki krzemowe pozwoli na produkcję urządzeń elektronicznych, które będą lżejsze, cieńsze, bardziej elastyczne i tańsze. Co więcej, pozwoli to na łatwiejsze ich przetworzenie w technologicznie użyteczne formy na przykład metodą drukowania na elastycznych podłożach o dużej powierzchni.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210704&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210704&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>