Tytuł projektu: Improvement of load transfer in mechanically fastened joints of composite panels  

Akronim: PROJOINT

Promotor projektu: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej

Wartość projektu (PLN): 403 821

Kwota dofinansowania (PLN): 403 821

Czas realizacji: 30 miesięcy

 

Adres strony: www.projoint.wat.edu.pl

 

Opis projektu:

W przemyśle lotniczym obserwuje się tendencję do stosowania różnorodnych materiałów, w celu optymalizacji konstrukcji pod względem masy i właściwości wytrzymałościowych oraz kosztów produkcji, eksploatacji (w tym remontów) i recyklingu.
Ze względu na dużą liczbę elementów w strukturze lotniczej, problem ich łączenia jest bardzo istotny. Kształtowanie otoczenia otworu w elementach kompozytowych w celu poprawy transferu obciążenia ma kluczowe znaczenie.
Głównym celem projektu PROJOINT jest opracowanie metalowo-kompozytowego połączenia mechanicznego z uwzględnieniem poprawy wytrzymałości na docisk panelu kompozytowego. Szczegółowe zadania to analiza zjawisk lokalnych w materiale kompozytowym podczas próby docisku i nitowania oraz zbadanie korzyści wynikających z lokalnej modyfikacji otoczenia otworu.
Kompozyty warstwowe cechuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie, ale transfer obciążenia w przypadku połączeń mechanicznych jest ograniczony ze względu na niską wytrzymałość na docisk żywicy. Właściwe przeniesienie obciążenia w strukturze kompozytu z wykorzystaniem ścinania między warstwami metalu i laminatu, może poprawić wytrzymałość połączenia na docisk. Wklejanie metalowych folii pomiędzy warstwy laminatu wydaje się najbardziej perspektywicznym rozwiązaniem. Poszukiwane będzie optymalne i ekonomicznie rozwiązanie, które umożliwi stopniowe wprowadzanie obciążenia w strukturę kompozytu. Analizowane będą różne kształty oraz wielkość wkładek (folii) metalowych (ze stopów tytanu lub aluminium). Łączone będą elementy z laminatów węglowych.
Wnikliwa analiza teoretyczna przenoszenia obciążenia poprzez naprężenia styczne oraz analiza MES różnych konfiguracji laminatu to główne zadania projektu. W celu identyfikacji właściwości materiałowych oraz weryfikacji modeli numerycznych konieczne będą badania eksperymentalne tj. pomiary tensometryczne, optyczne, skaningowe.
Beneficjentami projektu będą naukowcy (w związku z podniesieniem kwalifikacji) oraz zakłady przemysłu lotniczego.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210974&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210974&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>