Tytuł projektu: Glaciers as Arctic Ecosystem Refugia  

Akronim: GLAERE

Promotor projektu: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Partnerzy polscy: Uniwersytet Gdański (Wydział Biologii); Uniwersytet Gdański (Centrum GIS); Morski Instytut Rybacki w Gdyni Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy norwescy: Norsk Polarinstitutt;  University of Tromso; University Center on Svalbard

Wartość projektu (PLN): 3 960 909

Kwota dofinansowania (PLN): 3 960 909

Czas realizacji: 39 miesięcy

 

Adres strony: www.iopan.gda.pl/projects/GLAERE/

 

Opis projektu:

Projekt ma ocenić znaczenie zatok przed czołami lodowców pływowych dla ptaków, ssaków i ryb Arktyki, jak również dla zimnolubnych gatunków bezkręgowców. Na skutek globalnego ocieplenia, lodowce na Spitsbergenie szybko topią się i część z nich wycofuje się z morza na ląd, pozostawiając równie pływowe i rozlewiska rzeczne. Tymczasem w miejscach, gdzie lodowce mają aktywny klif lodowy w fjordach, zaobserwowano gromadzenie się wielkich ilości ptaków i intensywne żerowanie fok i białych wielorybów. Ponadto w wielu miejscach, przed czołami lodowców, przez cały rok pozostają warstwy bardzo zimnej, dobrze natlenionej i bardzo słonej wody, które nie występują obecnie w "ogrzanej" części archipelagu Svalbard. Te wyjątkowe miejsca są prawdopodobnym obszarem schronienia dla wycofującej się przed ociepleniem arktycznej fauny bezkręgowców.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199377&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199377&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>