Tytuł projektu: Atlantic Water Pathways to the Arctic: Variability and Effects on Climate and Ecosystems  

Akronim: PAVE

Promotor projektu: Instytut Oceanologii PAN

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Institute of Marine Research; Nansen Environmental and Remote Sensing Center

Wartość projektu (PLN): 3 622 492

Kwota dofinansowania (PLN): 3 622 492

Czas realizacji: 44 miesiące

 

Adres strony: -

 

Opis projektu:

Woda Atlantycka stanowi główne źródło ciepła, biogenów oraz planktonu dla Oceanu Arktycznego, jednak jej oddziaływanie na atmosferę, ocean i ekosystem jest w dużym stopniu zależne od tego, czy wpływa ona przez głęboką Cieśninę Fram (gdzie zachowuje więcej ciepła), czy przez płytkie Morze Barentsa (gdzie ulega znacznemu ochłodzeniu). Projekt PAVE poświęcony jest badaniu reakcji lodu morskiego i środowiska biologicznego w Arktyce na zmiany temperatury, zasolenia i transportu Wody Atlantyckiej wpływającej do Oceanu Arktycznego, a w szczególności na jej ocieplenie, obserwowane w ostatniej dekadzie. W projekcie poszukujemy odpowiedzi na pytanie, co determinuje względną intensywność obu gałęzi Wody Atlantyckiej, oraz jak zmiany  jej właściwości oraz transportu przez poszczególne gałęzie wpływają na klimat, w szczególności zaś na zmniejszającą się pokrywę lodową i zmiany w ekosystemie Arktyki Europejskiej. W tym celu wykorzystane zostaną dane historyczne, wyniki nowych obserwacji w Cieśninie Fram i w Morzu Barentsa, dane z reanalizy oraz wyniki zaawansowanych modeli numerycznych. Przewidywane rezultaty projektu mogą być potencjalnie wykorzystane przez wszystkie środowiska naukowe, zainteresowane zmianami klimatu i ekosystemów Arktyki. Bliska współpraca partnerów o rozległym doświadczeniu w badaniach polarnych zapewni wysoką jakość wyników projektu oraz prowadzić będzie w przyszłości do kolejnych wspólnych projektów badawczych.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=202006&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=202006&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>