Tytuł projektu: Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality - Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families  

Akronim: WLB_GE

Promotor projektu: Uniwersytet Gdański

Partnerzy polscy: Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy norwescy: International Research Institute of Stavanger; Centre for Intercultural Communication; University of Stavanger

Wartość projektu (PLN): 2 900 000

Kwota dofinansowania (PLN): 2 900 000

Czas realizacji: 35 miesięcy

 

Adres strony: www.migrationnavigator.org

 

Opis projektu:

Wspieranie równowagi praca-dom oraz równości płci stwarza równe możliwości rozwoju kariery zawodowej dla kobiet i mężczyzn, co z kolei sprzyja rozwojowi gospodarczemu w Europie. Pozytywny efekt polityki równościowej jest widoczny w Norwegii, społeczeństwo polskie z kolei staje się bardziej egalitarne - równość płci i równowaga praca-dom są w Polsce coraz bardziej doceniane. Nasz projekt analizuje powyższe kwestie stawiając dwa główne pytania: 1. Co dzieje się z modelem życia rodzinnego w momencie, gdy ludzie migrują z kraju mniej egalitarnego do bardziej egalitarnego? 2. Jakie czynniki sprzyjają, a jakie przeszkadzają w promowaniu standardów równowagi pracy-dom i równości płci. Efektem projektu będą rekomendacje dla polityki równościowej oraz imigracyjnej zarówno w Polsce, jak i w Norwegii. Wyniki badań pozwolą określić, które czynniki, oddziaływujące na przyswajanie bardziej egalitarnych wzorców kulturowych przez Polaków w Norwegii, mogą zostać wykorzystane do tworzenia podobnych strategii promowania równości płci wśród polskich par w Polsce. Plan badawczy składa się z 5 głównych działań badawczych, które uzupełniają się wzajemnie, analizując różne aspekty równowagi praca-dom i równości płci. Badania będą prowadzone na czterech poziomach: a) indywidualnym (czynniki psychologiczne), b) mikro-systemu rodzinnego, c) lokalnej społeczności migrantów oraz d) w szerszym kontekście porównań międzykulturowych (polsko-norweskich). Zastosowane zostanie szerokie spektrum metod zbierania i analizowania danych: badania podłużne i poprzeczne, jakościowe i ilościowe, jak i korelacyjne i eksperymentalne. Rezultaty badań zostaną wykorzystane do opracowania szkoleń 1) wspierających pary w osiąganiu równowagi praca-dom oraz 2) dla instytucji pracujących z imigrantami i promującymi równość płci. Nasz projekt wzmocni również sieć współpracy między norweskimi i polskimi instytucjami naukowymi i organizacjami pozarządowymi.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=202343&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=202343&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>