Tytuł projektu: Methods and tools for affect-aware Intelligent Tutoring Systems  

Akronim: AFFITS

Promotor projektu: Politechnika Gdańska, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wartość projektu (PLN): 393 065

Kwota dofinansowania (PLN): 393 065

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: affits.eti.pg.gda.pl

 

Opis projektu: Nauczyciele wiedzą, że zainteresowanie, aktywne uczestnictwo i motywacja są ważnymi czynnikami w procesie uczenia się. Jednak Inteligentne Systemy Uczące (ang, Intelligent Tutoring Systems, ITS) oraz inne środowisk e-learningowe prawie zawsze koncentrują się na celach poznawczych.
Projekt AFFITS podejmuje to wyzwanie i ma na celu opracowanie nowych metod i narzędzi do rozpoznawania, reprezentacji i modelowania stanów emocjonalnych dla afektywnych narzędzi ITS (ang. Affective Tutoring Systems, ATS). ATS to system, który mając wiedzę o stanie emocjonalnym ucznia, jest w stanie dokonać interwencji, gdy proces uczenia się jest zagrożony. Główne pytanie badawcze projektu to: Jak skutecznie monitorować i interpretować stany emocjonalne w inteligentnych systemach edukacyjnych? Szczegółowe AFFITS cele obejmują opracowanie i weryfikację:
przydatności algorytmów rozpoznawania emocji na podstawie analizy tekstu i danych behawioralnych, - modelu wiarygodności rozpoznawania emocji na podstawie danych multimodalnych, - mechanizmy kontroli dedykowane dla ATS.
Celem projektu jest nie tylko dostarczenie nowych metod rozpoznawania, interpretacji i kontroli, ale także połączenie ich w jeden mechanizm. Projekt AFFITS ma na celu rozwój metod przetwarzania emocji w ITS, ale długofalowym celem projektu jest zmiana sposóbu interakcji komputera z ludźmi, poprzez uwzględnienie emocjonalności człowieka.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209260&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209260&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>