Tytuł projektu: Nanocomposites based on conducting polymer and carbon materials for supercapacitor application 

Akronim: NanomatCap

Promotor projektu: Politechnika Gdańska\Wydział Chemiczny

Wartość projektu (PLN): 372 265

Kwota dofinansowania (PLN): 372 265

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: www.pg.gda.pl/chem/Katedry/Kaimch/index.php

 

Opis projektu:

Projekt dotyczy nowych materiałów elektrodowych do urządzeń do magazynowania energii. Ciągle wzrastający popyt na wysokoenergetyczne źródła mocy wymaga ulepszeń technologicznych w dziedzinie ogniw wtórnych (baterii) oraz kondensatorów elektrochemicznych. Celem projektu jest otrzymanie nowych materiałów kompozytowych składających się z polimeru elektroaktywnego oraz materiałów węglowych jako elektrod do superkondensatorów. Projektowanie i synteza nowych nanomateriałów, charakteryzujących się zwiększona pojemnością elektryczną, stabilnością oraz dłuższym cyklem życia, mają istotne znaczenie dla udoskonalenia urządzeń do magazynowania energii elektrycznej obecnie dostępnych na rynku. Projekt przyczyni się do rozwoju dziedziny nauki związanej z magazynowaniem i konwersją energii.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209673&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=209673&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>