Tytuł projektu: Emotion Recognition for Affect Aware Video Games  

Akronim: ERAAVG

Promotor projektu: Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wartość projektu (PLN): 399 520

Kwota dofinansowania (PLN): 399 520

Czas realizacji: 24 miesiące

 

Adres strony: eraavg.eti.pg.gda.pl/index.php/en/

 

Opis projektu:

Rozpoznawanie emocji jest kluczowym zagadnieniem w tworzeniu gier video lub innego oprogramowania reagującego na emocje gracza lub użytkownika. Niestety nie istnieją jeszcze w pełni skuteczne algorytmy, ani w pełni funkcjonalne systemy komercyjne w tej dziedzinie, co powoduje, że stanowi ona obiecujące pole badań. Projekt ERAAVG powinien wnieść znaczący wkład w dziedzinę tworzenia aplikacji zależnych od emocji użytkownika.
Projekt ma trzy zasadnicze cele: stworzenie algorytmów do rozpoznawania emocji graczy, utworzenie kompletnego multimodalnego systemu rozpoznającego i reagującego na emocje graczy oraz zdefiniowanie interfejsu programistycznego, który pozwoli na łączenie systemu rozpoznawania emocji z grami video.
Wymiernymi efektami projektu będą: multimodalna testowa baza emocji, algorytmy rozpoznawania emocji, interfejs programistyczny pozwalający na wykorzystanie w grach video systemu rozpoznawania emocji, model emocji gracza oraz prototypowa gra video dostosowująca swoje działanie do rozpoznanego stanu emocjonalnego gracza.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210629&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210629&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>