Tytuł projektu: Sustainable water strategy by means of tight-knit approach to water cycle in river catchment

Akronim: CRIS

Promotor projektu: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach

Partnerzy polscy: Instytut Ochrony Środowiska PIB

Partnerzy norwescy: Norwegian Institute for Water Research

Wartość projektu (PLN): 3 949 717

Kwota dofinansowania (PLN): 3 949 717

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.cris.ietu.katowice.pl

 

Opis projektu:

Celem projektu CRIS jest budowa zintegrowanego systemu informacyjnego wspierającego zarządzanie wodami na obszarze zlewni zgodnie w wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jak stwierdziła  Komisja Europejska długofalowe,  zrównoważone zarządzanie zasobami wymaga wiarygodnej ocena aktualnego stanu środowiska oraz występujących w nim trendów. Dane zbierane w ramach monitoringu ilościowego i jakościowego wód nie są zwykle dostępne online, a ponadto pochodzą z różnych źródeł co utrudnia ich porównywanie. Te problemy może rozwiązać  proste i przyjazne narzędzie informatyczne, które umożliwi zbieranie dostępnych informacji oraz ich analizowanie. System będzie się składał z następujących elementów: 1) centralnej bazy danych, 2) zbioru zaawansowanych narzędzi modelujących w czasie rzeczywistym obieg wody w zlewni,3) interfejsu dla użytkowników serwisu, prezentującego dane w formie raportów, wykresów i map.Obszar wdrożenia, o powierzchni 910 km2, znajduje się w zlewni Małej Wisły leżącej w południowej Polsce. Obejmuje część zlewni z dużym zbiornikiem zaporowym w Goczałkowicach (32 km2) oraz dwa dopływy Wisły, poniżej zbiornika – Iłownicę i Białą. Do modelowania obiegu wody w zlewni zostaną wykorzystane następujące modele matematyczne: − model meteorologiczny Weather Research & Forecasting Model (WRF) z wykorzystaniem danych radarowych oraz danych ze stacji meteorologicznych, zlokalizowanych na obszarze zlewni, do wyznaczenia pola i intensywności opadu atmosferycznego, − model transportu oraz depozycji zanieczyszczeń powietrza CALPUFF, − model SWAT pozwalający na wyznaczanie składowych bilansu wodnego i oszacowanie parametrów jakościowych wód powierzchniowych, − model HEC-RAS level using Hydrologic Engineering Centers software (HEC-RAS);  pozwalający na oszacowanie przepływu oraz poziomu wód w ciekach, − model 3D GEMSS symulujący hydrodynamikę oraz parametry jakościowe wód zbiorników, − model MODFLOW służący do szacowania bilansu wód podziemnych oraz określania pola hydrodynamicznego.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199120&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=199120&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>