Tytuł projektu: Innovation in recycling technologies of sewage sludge and other biowaste - energy and matter recovery  

Akronim: BioTenMaRe

Promotor projektu: Politechnika Częstochowska\Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii

Partnerzy polscy: Politechnika Częstochowska\Instytut Inżynierii Środowiska

Partnerzy norwescy: Norwegian University of Science and Technology, Norvegian University of Life Sciences

Wartość projektu (PLN): 3 942 883

Kwota dofinansowania (PLN): 3 806 386

Czas realizacji: 36 miesięcy

 

Adres strony: www.biotenmare.com

 

Opis projektu:

Celem projektu BioTEnMaRe jest opracowanie innowacyjnych technologii pozwalających na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Celem naukowym projektu jest opracowanie zintegrowanego model unieszkodliwiania i gospodarki osadami ściekowymi (SS) ze szczególnym uwzględnieniem jako novum: odzysku energii i materii oraz strategii rekultywacji gleb zanieczyszczonych.
Prowadzone badania koncentrują się na poprawie (SS): kofermentacja, kompostowanie, rozprowadzanie kompostu jako induktora fitoremediacji terenów skażonych i uprawa na nich roślin energetycznych (w odniesieniu do sekwestracji węgla glebowego SOC) i oceny cyklu życia LCA .
Wszystkie badania będą zmierzały do opracowywania nowych, innowacyjnych technologii w unieszkodliwianiu i zarządzaniu (SS) w celu redukcji: emisji gazów cieplarnianych, nieodnawialnych zasobów i zanieczyszczenia gleby. Projekt tworzy program badawczy poprzez połącznie wysokiej klasy ekspertów z Norwegii:

  • (NTNU) – Norwegian University of Science and Technology (www.ntnu.edu.)
  • (UMB) – Norwegian University of Life Science (www.umb.no)

i Polski:

  • (CUT) – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Instytut Inżynierii Środowiska (www.pcz.pl)

BioTEnMaRe zapewni szkolenia uczestników w celu przekazania doświadczenia ekspertów wraz z polepszeniem mobilności naukowej.
Projekt stwarza możliwości opracowania nowych technologii unieszkodliwiania (SS), w szczególności w kierunku produkcji "biozwiązków", produktów rynkowych bezpiecznych dla środowiska.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201734&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=201734&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>