Tytuł projektu: Automated Assessment of Joint Synovitis Activity from Medical Ultrasound and Power Doppler Examinations using Image Processing and Machine Learning Methods

Akronim: MEDUSA

Promotor projektu: Politechnika Śląska

Partnerzy polscy: Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Partnerzy norwescy: Helse Førde HF; Sogn og Fjordane University College

Wartość projektu (PLN): 3 910 509

Kwota dofinansowania (PLN): 3 910 509

Czas realizacji: 40 miesięcy

 

Adres strony: www.medusa.aei.polsl.pl

 

Opis projektu:

Reumatoidalne zapalenie stawów jest heterogenną grupą chorób charakteryzującą się długotrwałymi stanami zapalnymi stawów. Szacowany poziom występowania przewlekłego zapalenia stawów wynosi do 1,5% populacji. Choroba powoduje poważną niesprawność funkcjonalną u około 50% pacjentów po 10 latach trwania.
Celem projektu jest stworzenie komputerowego systemu wspomagającego diagnostykę reumatoidalnego zapalenia stawów, który umożliwi automatyczną ocenę aktywności zapalenia błony maziowej. System ten wyeliminuje rozbieżności związane z subiektywną oceną zdjęć USG, oszczędzi czas lekarzy i obniży koszty badań powodując tym samym zwiększenie ich dostępności.
Partnerzy projektu podjęli współpracę, która koncentruje się na rozwijaniu technologii informatycznych wspomagających automatyczną ocenę aktywności zapalenia błony maziowej. Rozwijana metoda będzie bazować na stosowanych w reumatologii badaniach USG i Power Doppler. Poprawi ona, jakość i powtarzalność analizy obrazów ultrasonograficznych i badań Power Doppler umożliwiając tym samym lepszą kontrolę choroby.
Najistotniejsze, spodziewane rezultaty realizacji projektu MEDUSA to:

  • system informatyczny, który pozwoli na automatyczną ocenę aktywności zapalenia błony maziowej. System będzie bazował na obrazach medycznych USG i Power Doppler zgodnych z formatem DICOM,
  • baza danych zawierająca obrazy ultrasonograficzne, które będą wykorzystywane do stworzenia i rozwoju systemu. Obrazy zostaną pobrane od pacjentów z przewlekłym zapaleniem stawów podczas rutynowych wizyt,
  • system informatyczny, który pozwoli ekspertom na szybki i dokładny opis obrazów ultrasonograficznych zgromadzonych w bazie danych, system zostanie zweryfikowany w czasie badań klinicznych tak pod kątem jego dokładności jak i powtarzalnością oceny,
  • Projekt MEDUSA pozwoli na zmniejszenie czasochłonności oceny obrazów ultrasonograficznych wykonywanych w celu diagnostyki  reumatoidalnego  zapalenia stawów i spowoduje tym samym zwiększenie dostępności tego badania.
 

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=204256&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=204256&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>