Tytuł projektu: Analysis of wellbore cement degradation in contact zone with formation rock  

Akronim: CEMENT

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Górnictwa i Geologii

Wartość projektu (PLN): 397 494

Kwota dofinansowania (PLN): 397 494

Czas realizacji: 27 miesięcy

 

Adres strony: www.polsl.pl/Jednostki/CZP2/Strony/FSB-23.aspx

 

Opis projektu:

Cementy wiertnicze stosowane są jako materiał wzmacniający otwór, a także uszczelniający przestrzeń pozarurową, izolując warstwy wodonośne. W przypadku sekwestracji dwutlenku węgla należy liczyć się z możliwością oddziaływania kwaśnych gazów na wody podziemne, skały budujące górotwór i cementy wiertnicze. W wyniku zakwaszenia środowiska może dochodzić do rozpuszczania faz stałych i powstawania nowych faz mineralnych, zmieniających skład skał formacyjnych i cementów w otworze. Celem projektu jest określenie zmian zachodzących w strefie kontaktowej cement-skała w symulowanych warunkach złożowych. Badania geochemiczne i mineralogiczne będą przeprowadzone w skali laboratoryjnej. Określenie wpływu zachodzących reakcji na deteriorację lub uszczelnienie strefy kontaktowej cement-skała ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa składowania kwaśnych gazów w górotworze. Porównanie uzyskanych wyników badań laboratoryjnych i komputerowego modelowania geochemicznego przyczyni się do szerszego wykorzystania modelowania w przypadku reakcji zachodzących pomiędzy kwaśnymi gazami a cementami wiertniczymi.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=207125&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=207125&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>