Tytuł projektu: Modernist determinants in the spatial development of Katowice  

Akronim: modesdek

Promotor projektu: Politechnika Śląska\Wydział Architektury

Wartość projektu (PLN): 248 019

Kwota dofinansowania (PLN): 248 019

Czas realizacji: 33 miesiące

 

Adres strony: modernizmkatowic.polsl.pl

 

Opis projektu:

Projekt ma wskazać na związki modernistycznej strategii urbanistycznej ze współczesnym wizerunkiem miasta. Pozwoli to na pełniejsze zrozumienie europejskiego dziedzictwa.
Celem projektu jest próba odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak kształtował się rozwój przestrzenny Katowic na tle rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej?
  • Jakie modernistyczne elementy struktury miejskiej Katowic stanowią urbanistyczne i architektoniczne determinanty kształtujące charakterystyczny wizerunek miasta?
  • Jaką rolę w kształtowaniu współczesnego rozwoju Katowic odgrywa modernistyczna tkanka miejska?

Analiza rozwoju europejskiej myśli urbanistycznej przedstawiona zostanie w oparciu o analizę rozwoju przestrzennego Katowic. W ten sposób ukazany zostanie proces, który ukształtowały współczesną Europę. Wnioski z analizy mogą stać się podstawą dla strategicznych dokumentów dla rozwoju przestrzennego Katowic
W ramach projektu nastąpi publikacja pracy doktorskiej, prezentacje naukowe i publikacje cząstkowych wyników badań. Wyniki projektu adresowane skierowane będą do społeczności naukowej i praktyków specjalizujących się w planowaniu przestrzennym oraz władz lokalnych odpowiedzialnych za politykę przestrzenną Katowic.

<object align="middle" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" height="400" id="mapy" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210296&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> <object data="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" height="400" type="application/x-shockwave-flash" width="800"><param name="movie" value="/pnwb-mapa/assets/swf/mapy.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="play" value="true" /><param name="loop" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="scale" value="showall" /><param name="menu" value="true" /><param name="devicefont" value="false" /><param name="salign" value="" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="flashVars" value="id=210296&amp;language=pl&amp;csv_url=/pnwb-mapa/assets/data/pnwb-dane-mapa.csv" /> Pobierz odtwarzacz Adobe Flash Player </object> </object>