Tytuł projektu: High-efficiency adsorption technology based on advanced CO2 sorbents for near zero emission from energy and other industrial plants

Akronim: VOMENCO2

Promotor projektu: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżnierii Środowiska i Biotechnologii

Wartość projektu (PLN): 363 803

Kwota dofinansowania (PLN): 363 803

Czas realizacji: 30 miesięcy

 

Adres strony: fluid.is.pcz.pl/projects/womenco2/index.html

 

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie nisko-kosztowego, wysoko-pojemnościowego adsorbentu CO2 możliwego do zastosowania w adsorpcyjnych instalacjach wychwytu CO2 z energetyki i innych gałęzi przemysłu. Projekt zakłada także zaproponowanie rozwiązań oczyszczania strumienia CO2 pochodzącego z energetyki i innych gałęzi przemysłu. Ideą jest zaproponowanie innowacyjnej metody wychwytu CO2 w oparciu o stałe sorbenty oraz ocena możliwości wykorzystania oczyszczonego strumienia CO2 do zastosowań takich jak produkcja żywności czy uprawy szklarniowe. Głownym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych Koordynatora Projektu, wsparcie rozwoju jego naukowej kariery w celu uzyskania tytułu profesora w naukach technicznych: energetyce. Badania w ramach projektu prowadzone są w Politechnice Częstochowskiej, Instytucie Zaawansowanych Technologii Energetycznych, mającym znaczne doświadczenie w technologii adsorpcyjnej i zaawansowanych adsorbentach. W ramach projektu kontynuowana i rozwijana będzie współpraca z Partnerem norweskim.