Tytuł projektu: Application of in situ observations, high frequency radars, and ocean color, to study suspended matter, particulate carbon, and dissolved organic carbon fluxes in coastal waters of the Barents Sea  

Akronim: NORDFLUX

Promotor projektu: Uniwersytet Szczeciński

Partnerzy polscy: -

Partnerzy norwescy: Institute of Marine Research

Wartość projektu (PLN): 3 861 876

Kwota dofinansowania (PLN): 3 861 876

Czas realizacji: 43 miesiące

 

Adres strony: zof.univ.szczecin.pl/index.php/en/reserch

 

Opis projektu:

Arktyka zmienia się w wyniku zmian klimatu, jednak wiele aspektów z tym związanych wciąż pozostaje niezrozumiałych. Przykładowo, ograniczona jest wiedza na temat strumieni materii zawieszonej oraz rozpuszczonej, transportowanej z rejonów przybrzeżnych w głąb oceanu. Procesy wiążące ląd z morzem są istotne dla środowiska i wrażliwe na zmiany klimatyczne.  Wiadomym jest fakt, iż materiał biogeochemiczny transportowany jest z lądu do morza, jednak skuteczność oraz wielkość owego transportu nie została jeszcze dokładnie określona. Proponujemy badanie środowiskowych zależności poprzez niniejszy interdyscyplinarny projekt, uwzględniający innowacyjne obserwacje in-situ. Podczas przybrzeżnego eksperymentu użyte zostaną min.: wyposażona w sprzęt pomiarowy łódź badawcza oraz systemy wysokoczęstotliwościowych radarów w celu dostarczenia map temperatury wody, jej zasolenia, prądów morskich, a także fluorescencji oraz optycznego rozpraszania wstecznego. Interpretacja powyższych danych w kategorii koncentracji zawieszonej oraz rozpuszczonej materii zostanie dokonana poprzez kalibracje przy użyciu próbek wody. Dane te wraz z prądami morskimi umożliwią oszacowanie strumieni materii. Nasze prace doprowadzą także do stworzenia regionalnych algorytmów koloru morza dla ilościowej interpretacji koloru morza. Mętne prądy zawiesinowe (‘pióropusze’ zawiesiny) związane z transportem wody fiordowej w głąb oceanu są ustawicznie widoczne na zdjęciach koloru morza wód przybrzeżnych. Prądy te mogą zostać odwzorowane przy użyciu danych satelitarnych, jednak tylko wtedy gdy istnieją lokalne ilościowe algorytmy koloru morza, gdyż globalne algorytmy nie odwzorowują wystarczająco dobrze wód drugiego rodzaju. Nasz eksperyment in-situ pozwoli nam na wyznaczenie takich lokalnych algorytmów. Zostaną one użyte do śledzenia mętnych prądów zawiesinowych. Dane, pozyskane z naszych sprzętów pomiarowych, pozwolą na określenie zależności pomiędzy powierzchniową charakterystyką zawiesinowych prądów morskich (kierunkiem, powierzchniową koncentracja materiału), a strumieniami wychodzącymi z fiordu. Przeanalizujemy również historyczne dane satelitarne, by uzyskać wieloletnie trendy przybrzeżnych prądów zawiesinowych oraz strumieni i przeanalizujemy zależności pomiędzy warunkami pogodowymi a hydrografią. Zrozumienie wyżej wymienionych relacji pomoże w prognozowaniu ich wrażliwości na przyszłe trendy klimatyczne w Arktyce.