Komunikat Rady NCBR z posiedzenia – 26.06.2019 r.

05.07.2019

26 czerwca odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, któremu przewodniczyła prof. Anna Rogut. W posiedzeniu uczestniczył stały przedstawiciel Prezydenta RP w Radzie, członek Narodowej Rady Rozwoju prof. Artur H. Świergiel.

W trakcie posiedzenia Rada wyraziła stanowisko w sprawie:

  • sprawozdań za rok 2018 z realizacji programów i przedsięwzięć pilotażowych NCBR,
  • projektu Aneksu nr 1 do Umowy w zakresie realizacji Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i PKP PLK S.A. polegającego na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. „Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK”,
  • Zasad Wspólnego Przedsięwzięcia NCBR i NCN „TANGO4”.

Ponadto, Rada zapoznała się z informacją na temat:

  • Agencji Badań Medycznych, zaprezentowaną przez dr n. med. Radosława Sierpińskiego, przedstawiciela ministra właściwego ds. zdrowia w Radzie,
  • „NCBR Investment Fund”, której założenia kierunkowe omówili przedstawiciele Zarządu Spółki NCBR IF w organizacji,
  • propozycji utworzenia biura NCBR w Brukseli i możliwości podjęcia na poziomie europejskim współpracy ze Związkiem Business & Science Poland.

We środę 24 lipca odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Centrum.

Wstecz