Lista projektów dofinansowanych w ramach pierwszego konkursu polsko-berlińskiego

12.02.2016

Uprzejmie przedstawiamy listę projektów, które otrzymały pozytywną decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawie przyznania środków finansowych w ramach pierwszego konkursu polsko-berlińskiego.

Dane wykonawców oraz przyznane dofinansowanie NCBR prezentuje poniższa tabela:

Lp. Wykonawca Tytuł projektu Przyznane  dofinansowanie
1.
Instytut Wysokich Ciśnień PAN (lider),
TopGaN Sp. z o.o.
Fioletowe diody laserowe o dużej mocy i jasności 2 649 061,42 zł
2.
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (lider),
Seen Semiconductors Sp. z o.o.
Szybko przełączające wertykalne tranzystory na bazie azotku galu, przeznaczone do sterowania i zasilania diod laserowych 2 954 193,07 zł
Wstecz