Współpraca Polska-Berlin/Brandenburgia – informacja o planowanym 4. konkursie

08.02.2019

Informujemy, że na podstawie podpisanego w 2016 r. porozumienia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina oraz Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii przystąpiły do uzgodnień warunków czwartego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na przełomie I i II kw. 2019 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centrum w dniu ogłoszenia konkursu.

Wstecz