Wyniki oceny formalnej wniosków na projekty polsko-luksemburskie złożonych w konkursie CORE 2014

22.05.2014

Uprzejmie informujemy, że w konkursie CORE 2014 ogłoszonym przez luksemburską agencję Fonds National de la Recherche (FNR) wpłynęły 4 wnioski na projekty polsko-luksemburskie w obszarze „Innovation in Services”.

Wyniki zakończonej oceny formalnej złożonych wniosków prezentują załączone poniżej listy.

Wstecz