POLLUX VIII CORE 2019

28.02.2019

Konkurs CORE 2019 – otwarcie systemu składania wniosków na projekty polsko-luksemburskie

Uprzejmie informujemy o otwarciu systemu składania wniosków on-line w konkursie CORE 2019 ogłoszonym przez agencję luksemburską Fonds National de la Recherche (FNR). Przypominamy, że w ramach tego konkursu można składać do FNR wnioski na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty w obszarze „Innovation in Services”.

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej.

Termin składania wniosków upływa 11 kwietnia 2019 r. (14:00 CET). Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.

Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy: PolLux for Polish Research Institution Form (dla jednostek naukowych) bądź PolLux for Polish SMEs Form (dla MŚP) wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz dokumentami odpowiednimi dla Wnioskodawcy.

Kurs euro:
wg Europejskiego Banku Centralnego z 13 grudnia 2018 r. - 1 EUR = 4,2925 PLN

Szczegółowe informacje nt. konkursu CORE 2019 dostępne są na stronie internetowej FNR: https://www.fnr.lu/funding-instruments/core/

Poniżej znajdują się dokumenty i formularze konkursowe:


Formularze konkursowe dla Wnioskodawców:

CORE 2019 Budget
CORE 2019 Project Description Form
CORE 2019 Project Plan (Gantt Chart)
CORE 2019 Work Packages Template
Załącznik 4 - PolLux for Polish Research Institution Form (only for Polish research institutions)
Załącznik 5 - PolLux for Polish SMEs Form (only for Polish SMEs)

Wykaz załączników:Zachęcamy również do zapoznania się z „Warunkami ogólnymi realizacji projektu” (OWU) oraz wzorem deklaracji wekslowej, zamieszczonymi na stronie NCBR (link):
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/informacje/art,4699,nowy-wzor-umowy-o-wykonanie-i-finansowanie-projektu.html

Szczegółowe informacje:
Renata Ciupa
Dział Współpracy Międzynarodowej
e-mail: renata.ciupa-at-ncbr.gov.pl 

tel.: +48 22 39 07 435

Wstecz