Rozstrzygnięcie VII konkursu programu polsko-luksemburskiego POLLUX

05.11.2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach VII konkursu programu polsko-luksemburskiego POLLUX. Przekazujemy do Państwa wiadomości listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną przesłane Wnioskodawcom drogą pocztową.

Lista projektów rekomendowanych do dofinansowania

Wstecz