CORE Organic jest akronimem dla "Koordynacji europejskich badań ponadnarodowych  w zakresie ekologicznej żywności i rolnictwa ekologicznego" (Coordination of European Transnational Research in Organic Food and Farming System).


Celem jest zwiększenie współpracy pomiędzy  krajowymi i regionalnymi ośrodkami działalności badawczej. CORE Organic Plus jest kontynuacją ERA-NET CORE Organic I i II, które były prowadzone począwszy od roku 2007.


Oprócz Polski w roku 2013 do Programu dołączyły 2 kraje / regiony: Rumunia i Walonia (Belgia).

Ten europejski projekt współpracy ponadnarodowej  jest realizowany przez 26 partnerów z 21 krajów europejskich.

Konsorcjanci:


Austria, Belgia (Walonia oraz Flandria), Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.


W porównaniu do poprzednich CORE Organic obecny ERA-Net Plus będzie korzystał z dodatkowych środków finansowych wyasygnowanych przez Komisję Europejską.


Projekty mogą trwać maksymalnie 36 miesięcy, bez możliwości przedłużenia.
    
Zakres tematyczny:

  1. Uprawa:  Oddziaływanie roślina / gleba w ekologicznej produkcji roślinnej
  2. Funkcjonalność i różnorodność biologiczna dla poprawy zarządzania w zwalczaniu chorób, chwastów i szkodników
  3. Zarządzanie zdrowiem zwierząt gospodarskich łącznie z hodowlą
  4. Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa dla żywności ekologicznej w łańcuchu przetwórczym


Alokacja NCBR - 300 000 euro z uwzględnieniem udziału KE 332 000 euro, w podziale po 111 000 euro z przeznaczeniem na 1 i 2 temat oraz 110 000 euro na 3 temat.
Ze względu na zbieżność tematu 4 z innymi projektami ERA-Net, w których Polska uczestniczy, NCBR dofinansuje udział polskich podmiotów jedynie w projektach dotyczących trzech pierwszych tematów.
Dokumentacja konkursowa : http://www.coreorganic2.org/Upload/CoreOrganic2/Document/CO_Plus_Call_2013_pre-announcement.pdf

Terminarz:


Zaproszenie do składania wniosków (wnioski wstępne) zostanie opublikowane na początku grudnia 2013 roku.

Agenda planowanego w grudniu w Brukseli spotkania brokerskiego dla konkursu Core Organic Plus wraz z formularzem rejestracyjnym dostępne są tutaj: http://www.coreorganic2.org/Upload/CoreOrganic2/Document/COPlus_agenda_brokerage_event.pdf


Koordynator Core Organic Plus:

Dania, ICROFS- International Centre for Research in Organic Food Systems
Ulla Sonne Bertelsen
 
tel.: +45 87157716
Cell: +45 51491023
e-mail: Ulla.Bertelsen-at-icrofs.org
Web: www.icrofs.org, www.coreorganic2.org
 
Blichers Allé 20, Postboks 50
DK-8830 Tjele
Denmark

Kontakt w NCBR:

Joanna Makocka
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 233
e-mail: joanna.makocka-at-ncbr.gov.pl 

Opiekun umów:

Krystyna Maciejko
Dział Współpracy Międzynarodowej
tel.: +48 22 39 07 489
e-mail: krystyna.maciejko-at-ncbr.gov.pl