ERA-NET on Sustainable Crop ProductionInicjatywa ERA-NET Co-Fund SusCrop powstała przy współpracy z członkami FACCE JPI - Inicjatywy Wspólnego Planowania „Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiany klimatyczne” (Joint Programming Initiative  Agriculture, Food Security and Climate Change). Strategiczny Program Badawczy Inicjatywy FACCE JPI (Strategic Research Agenda – SRA) definiuje 5 głównych tematów badawczych:

 • Core theme 1: Sustainable food security under climate change
 • Core theme 2: Environmentally sustainable growth and intensification of agriculture
 • Core theme 3: Assessing and reducing trade-offs between food supply, biodiversity and ecosystem services
 • Core theme 4: Adaptation to climate change
 • Core theme 5: Mitigation of climate change Sustainable food security under climate change, based on an integrated food systems perspective: modeling, benchmarking and policy research perspective

Tematyka i zakres Programu SusCrop będą ściśle związane z 2 tematem badawczym Agendy SRA. Celem Programu jest nawiązanie/wzmocnienie międzynarodowej współpracy pomiędzy partnerami konsorcjum w obszarze prac B+R, która polega na podejmowaniu wspólnych działań w tematyce zrównoważonej produkcji roślinnej. W ramach Programu ogłoszony zostanie konkurs na projekty badawcze o łącznym budżecie około 17 milionów €.

Działania:

WP1 – Zarządzanie Konsorcjum

WP2 – Przygotowanie i ogłoszenie konkursu w formule co-fund

WP3 – Ocena i wybór wniosków w ramach konkursu

WP4 – Monitorowanie projektów wyłonionych w konkursie

WP5 – Komunikacja i rozpowszechnianie wyników

WP6 – Przygotowanie dodatkowego konkursu

WP7 – Dodatkowe działania w ramach Programu

WP8 – Opracowanie strategii dotyczącej zrównoważonej produkcji roślinnej

WP9 – Wymagania etyczne

Członkowie konsorcjum ERA-NET SusCrop:

W I konkursie Programu biorą udział 23 agencje finansujące badania:

 1. Niemcy Forschungszentrum Jülich GmbH (JUELICH/BMBF)
 2. Francja Agence Nationale de la Recherche (ANR)
 3. Norwegia Norges forskningsråd (RCN)
 4. Niemcy Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. (DFG)
 5. Irlandia Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM)
 6. Turcja Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBITAK)
 7. Estonia Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg)
 8. Wielka Brytania The Secretary of State for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA)
 9. Polska Narodowe Centrum Badan i Rozwoju (NCBR)
 10. Belgia Fonds de la Recherche Scientifique FNRS (F.R.S.-FNRS)
 11. Finlandia Ministry of Agriculture and Forestry (MMM)
 12. Litwa Latvijas Lauksaimniecibas un meza zinatnu akademija biedriba (LAAFS)
 13. Węgry Hungarian Ministry of Agriculture (HMoA)
 14. Turcja Ministry of Food Agriculture and Livestock (TAGEM)
 15. Holandia Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 16. Hiszpania Ministerio de Economia Industria y Competitividad (MINECO) through the State Research Agency
 17. Hiszpania Centro para el Desarrollo TecnológicoTecnológico Industrial, E.P.E. (CDTI)
 18. Austria Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW)
 19. Estonia Maaeluministeerium (MEM)
 20. Dania Ministry of Food, Agriculture and Fisheries (MFVM)
 21. Włochy Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)
 22. Rumunia Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 23. Kanada Agriculture and AgriFood Canada (AAFC)