Aquatic Pollutants - planowane ogłoszenie I konkursu

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu w dniu 17 lutego 2020 r. I konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy ERA-NET Co-Fund Aquatic Pollutants: ,,Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources”.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje następujące tematy:

  1. Measuring – Environmental behaviour of contaminants of emerging concern (CECs), pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems.
  2. Evaluating – Risk assessment and management of CECs, pathogens and antimicrobial resistant bacteria from aquatic ecosystems (inland and marine) to human health and environment.
  3. Taking Actions – Strategies to reduce emerging pollutants, pathogens and antimicrobial resistant bacteria in aquatic ecosystems (inland and marine).


Więcej informacji o planowanym konkursie znajdziecie Państwo w zamieszczonym dokumencie Call Pre-Announcement oraz na stronie internetowej http://www.waterjpi.eu/aquaticpollutants-call-pre-announcement 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz szczegółowego zakresu tematycznego zamieszczone zostaną na stronie NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.

Kontakt w NCBR:
Kinga Szymańska-Rzeźnik
Tel.: 22 39 07 457
e-mail: kinga.szymanska-at-ncbr.gov.pl 
Dział Współpracy Międzynarodowej