ERA-Net for Cardiovascular Diseases

Choroby układu sercowo-naczyniowego są jednym z największych zagrożeń zdrowotnych i największą udokumentowaną przyczyną zgonów w Europie. Program ERA-CVD łączy działania 23 Agencji finansujących z 18 państw, których celem będzie wspieranie współpracy międzynarodowej poprzez organizację konkursów w zakresie chorób układu krążenia.

Program ERA-CVD opiera się na nowej formule co-fund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości 30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu.

Do głównych założeń programu ERA-CVD należą:

 • Organizacja wspólnych konkursów na międzynarodowe projekty badawcze;
 • Ujednolicenie programów oraz narodowych strategii finansowania badań w dziedzinie CVD;
 • Zmniejszenie różnic w finansowaniu badań pomiędzy wszystkimi uczestniczącymi w programie partnerami (również spoza Europy).

Zadania będą realizowane w ramach następujących pakietów:

WP1. Zarządzanie i koordynacja;

WP2. Przygotowanie i ogłoszenie konkursu (JTC 2016) w formule co-fund;

WP3. Ocena i wybór wniosków w pierwszym konkursie (JTC 2016) w formule
          co-fund;

WP4. Monitorowanie i ewaluacja projektów dofinansowanych w pierwszym
          konkursie (JTC 2016);

WP5. Komunikacja, promocja i rozpowszechnianie wyników projektów
          dofinansowanych w pierwszym konkursie;

WP6. Przygotowanie kolejnych konkursów w zakresie programu ERA-CVD
          (JTC 2017, JTC 2018 i JTC 2019);

WP7. Działania monitorujące działalność programu ERA-CVD oraz projektów
          dofinansowanych w pozostałych konkursach;

WP8. Komunikacja, promocja i rozpowszechnianie wyników projektów
          dofinansowanych w kolejnych konkursach (JTC 2017‐2019);

WP9. Przygotowanie strategii dotyczącej przyszłej działalności sieci i analiza
          potrzeb badawczych środowiska naukowego w zakresie   CVD.

Instytucje uczestniczące w programie:

 • German  Aerospace  Centre - Programme Management Agency (Niemcy);
 • The French National Research Agency (Francja);
 • Institute of Health Carlos III (Hiszpania);
 • Chief Scientist Office, Ministry of Health (Izrael);
 • Foundation for Science and Technology (Portugalia);
 • Ministry of Health (Włochy);
 • The  Netherlands  Organization  for  Health Research and Development (Holandia);
 • Dutch Heart Foundation (Holandia);
 • The Research Council of Norway (Norwegia);
 • Austrian Science Fund (Austria);
 • Ministry of Education, Science, and Sport (Słowenia);
 • Research Foundation Flanders (Belgia);
 • Valsts izglītības attīstības aģentūra (Łotwa);
 • Federal Ministry for Education and Research (Niemcy);
 • Slovak Academy of Science (Słowacja);
 • Fund for Scientific Research (Belgia);
 • Ministry of National Education (Rumunia);
 • Ministry of Health Portugal (Portugalia);
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (Turcja);
 • Estonian Research Council (Estonia);
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Polska);
 • Norwegian Health Association (Norwegia);
 • Ministry of Science and Technology (Tajwan).

Kontakt w NCBR:

Dominika Mickiewicz

+48 22 39 07 139

Sekcja programów międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami