Program ERA PerMed (ERA-NET on Personalised Medicine) skupia się na wsparciu badań związanych z nowoczesnymi metodami opieki nad pacjentem (medycyna personalizowana). Celem głównym ERA PerMed jest łączenie krajowych i regionalnych programów finansowania badań dla stworzenia gruntu pod organizację konkursu na projekty badawcze i tym samym umożliwienie finansowania projektów badawczych w obszarze medycyny spersonalizowanej.

Program ERA PerMed realizuje założenia programu IC PerMed (International Consortium for Personalised Medicine). Program ten jednoczy wysiłki ponad  30 partnerów z całego świata (ministerstwa i agencje finansujące badania) we współpracy z KE. Celem IC PerMed jest badanie potrzeb, zbieranie informacji i koordynacja wysiłków prowadzących do rozwoju medycyny personalizowanej w Europie i na świecie. Działalność IC PerMed to przede wszystkim planowane strategii rozwoju tej dziedziny, doradztwo i adaptacja istniejących możliwości wsparcia przez KE. Efektem działalności ICE PerMed jest uruchomienie ERA PerMed.

Założenia programu ERA PerMed:

 • Połączenie krajowych i międzynarodowych programów finansowania badań w obszarze medycyny personalizowanej.
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń.
 • Zwiększenie dostępności infrastruktury i baz danych na poziomie krajowym i międzynarodowym.
 • Dopasowanie do współistniejących programów finansowania badań w innych obszarach.
 • Uzyskanie wartości dodanej, dzięki międzynarodowej współpracy wielu podmiotów finansujących naukę oraz realizujących badania naukowe. 

ERA PerMed opiera się na formule co-fund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości 30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu. Wsparcie KE może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych,  jak i na zarządzanie programem.

W ramach ERA PerMed 9 lutego 2018 r. uruchomiono pierwszy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze (JTC – joint transnational call). Temat konkursu: Research projects on personalised medicine – smart combination of pre-clinical and clinical research with data and ICT solutions. W kolejnych latach funkcjonowania programu przewiduje się organizację następnych konkursów, których tematyka będzie związana z założeniami programu.

Instytucje uczestniczące w programie:

 • Austrian Science Fund (FWF), Austria
 • Canadian Institutes of Health Research (CIHR), Kanada
 • Fonds de recherche du Québec-Santé (FRQS), Kanada
 • Ministry of Science and Education of the Republic of Croatia (MSE), Chorwacja
 • Innovation Fund Denmark (InnoFond), Dania
 • Estonian Research Council (ETAg), Estonia
 • Estonian Ministry of Social Affairs (MSA), Estonia
 • Academy of Finland (AKA), Finlandia
 • French National Research Agency (ANR), Francja
 • Federal Ministry of Education and Research (BMBF) German Aerospace Centre e.V. – Programme Management Agency (DLR), Niemcy
 • Saxon State Ministry for Higher Education, Research and the Arts (SMWK), Niemcy
 • National Research, Development and Innovation Office (NKFIH), Węgry
 • Health Research Board (HRB), Irlandia
 • Chief Scientist Office of the Ministry of Health (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (IT-MoH), Włochy
 • Regional Foundation for Biomedical Research (FRRB), Włochy
 • Regione Emilia-Romagna - Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (RER-ASSR), Włochy
 • State Education Development Agency (VIAA), Łotwa
 • National Research Fund (FNR), Luksemburg
 • The Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Ministry of Education, Science and Sport (MIZS), Słowenia
 • National Institute of Health Carlos III (ISCIII), Hiszpania
 • Centro Tecnológico Industrial (CDTI), Hiszpania
 • Health Department – Generalitat de Catalunya (DS-CAT), Hiszpania
 • Government of Navarre (GN), Hiszpania
 • Swedish Research Council (SRC), Szwecja
 • Netherlands Organization for Health Research and Development (ZonMw), Holandia
 • Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBITAK), Turcja

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: +48 22 39 07 109

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Programów Międzynarodowych

Strona programu ERA PerMed:

Zapraszamy do współpracy!