ERA-NET EuroNanoMed III cofund

Program EuroNanoMed III rozwija założenia programu ERA-NET EuroNanoMed II w nowej perspektywie finansowej - Horyzont 2020. Program zajmuje się tematyką nanomedycyny, czyli zastosowaniem nanotechnologii dla zdrowia. Nanotechnologia jest strategicznym priorytetem w Europie, a technologie związane z tym sektorem mają wpływ na wzrost dobrobytu społecznego i gospodarczego, jak również oddziałują bezpośrednio na styl życia obywateli w wielu dziedzinach między innymi w obszarze ochrony zdrowia, technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), ochronie środowiska. EuroNanoMed III ma na celu wspieranie konkurencyjności europejskiej nanomedycyny, a partnerzy poprzez wspieranie projektów badawczych i wdrożeniowych dążą do wzmocnienia międzynarodowej i interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, szpitalami i przedsiębiorstwami.

EuroNanoMed III opiera się na nowej formule co-fund, która zakłada wsparcie Komisji Europejskiej w wysokości 30% łącznej kwoty zadeklarowanej przez państwa członkowskie programu. Wsparcie KE może być przeznaczone zarówno na dofinansowanie projektów badawczych,  jak i na zarządzanie programem.

EuroNanoMed III przewiduje organizację jednego konkurs na międzynarodowe projekty badawcze (JTC – joint transnational call) ze wsparciem KE. Tematyka konkursu obejmuje: medycynę regeneracyjną, diagnostykę oraz systemy do terapii celowanej. W kolejnych latach funkcjonowania programu przewiduje się organizację następnych konkursów, których tematyka będzie związana z założeniami programu.

Instytucje uczestniczące w programie:

 • Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Hiszpania (koordynator)
 • Fonds de la Recherche Scientifique (FRS-FNRS), Belgia
 • Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAg), Estonia
 • Agence Nationale de la Recherche (ANR), Francja
 • Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Niemcy
 • VDI Technologiezentrum GmbH (VDI), Niemcy
 • Science Foundation Ireland (SFI), Irlandia
 • Ministry of Health, the Chief Scientist Office (CSO-MOH), Izrael
 • Italian Ministry of Health (IMH), Włochy
 • Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Włochy
 • State Education Development Agency (SEDA/VIAA), Łotwa
 • Research Council of Lithuania (RCL), Litwa
 • The Dutch Research Technology Foundation (STW), Holandia
 • Research Council of Norway (RCN), Norwegia
 • National Centre for Research and Development (NCBR), Polska
 • Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), Portugalia
 • National Authority for Scientific research (ANCS) Rumunia
 • Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI), Rumunia
 • Academie Slovaque des Sciences (SAS), Słowacja
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Hiszpania
 • Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), HIszpania
 • Scientific and Technological Research Council (TUBITAK), Turcja
 • General Secretariat for Research and Technology (GSRT), Grecja
 • Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS), Kanada
 • Ministry of Science and Technology (MoST), Tajwan

Strona programu EuroNanoMed III:

Kontakt w NCBR:

Marcin Chmielewski

tel.: + 48 22 39 07 109

Dział Zarządzania Programami

Sekcja Programów Międzynarodowych