Otwarcie naboru wniosków w 2. konkursie w ramach ERA CoBioTech (ERA-Net Cofund on Biotechnologies)

16.10.2018

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż 16 października otwarty zostaje nabór wniosków w ramach 2. międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA CoBioTech. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biotechnologii.


Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu: 
2st Joint Call for Proposals 


Temat konkursu: 
Biotechnology for a sustainable bioeconomy


Zakres konkursu: 

The submitted proposals must be multidisciplinary and include at least one of the following scientific approaches:

 • Synthetic biology for the design and construction of new biological parts, devices, and systems, or re-design of existing, natural biological systems for useful purposes by use of e.g. (but not limited to) orthogonal bio-systems, regulatory circuits, minimal genome approaches and protocells.
 • Systems biology for optimisation of biological processes, including investigation of regulatory mechanisms in intra- and intercellular processes for bio-production, modelling, development of new computational methods and other new methodologies
 • Use of bioinformatic tools (e.g. data standardisation, modelling, open repositories) for the identification and utilisation of metabolic pathways. Datasets can have different origins, e.g. appropriate datasets on genomics, phenomics, proteomics, metabolomics, transcriptomics etc. Mapping and exploitation of cellular processes and metabolic capacities for bio-production and for strain/variety improvement are also included.
 • Biotechnological approaches (possibly in combination with chemical ones) to transform bio-based building blocks into molecules with high added value in a sustainable way.

Applications must be multidisciplinary and address one of the two topics as described below:

Topic AMicrobial communities (natural or synthetic), co-cultures and cascades of microorganisms for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.
Topic BPure cultures, cell free systems and enzymes for new products, value-added products and supply services as well as sustainable industrial processes.

Proposals should address the sustainable production and conversion of different types of feedstocks and bioresources into value-added products (e.g. bio-based materials, biofuels, biomedical products, flavours/fragrances, food/feed ingredients, pharmaceuticals, platform chemicals, pulp/paper products, textiles), or the development or improvement of sustainable industrial processes and supply services (e.g. upstream and downstream design, scale-up of biotechnological processes, systems approaches to bioprocesses and process development, gas fermentation).
Feedstocks and bioresources include, but are not limited to, syngas, waste and residues from households, agriculture, forestry, industrial by-products, and alternative raw materials.

Projects are expected to have a TRL (technology readiness level) ranging between 2 and 6 and should increase their initial TRL by 2 levels (see also definitions in ANNEX 3).


Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie:

 • Belgia-Walonia (SPW-DGO6/FLANDERS)
 • Estonia (ETAg)
 • Francja (ANR)
 • Niemcy (BMBF/JUELICH; SMWK)
 • Izrael (CSO-MOH)
 • Włochy (MIUR)
 • Łotwa (VIAA)
 • Holandia (NWO)
 • Norwegia (RCN)
 • Polska (NCBR)
 • Rumunia (UEFISCDI)
 • Rosja (FASIE)
 • Słowenia (MIZS)
 • Hiszpania (CDTI, AEI, GOBIERNO DE NAVARRA)
 • Szwajcaria (INNOSUISE)
 • Turcja (TUBITAK)
 • Wielka Brytania (UKRI-BBSRC)


Data otwarcia naboru wniosków: 

16.10.2018 r. 


Data zamknięcia naboru wniosków: 
14.12.2018 r. (13:00 CET)


Nabór wniosków: 
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie https://www.submission-cobiotech.eu/


Orientacyjna data naboru wniosków krajowych:
Trzeci kwartał 2018 r.

Uwaga!
Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Centrum nie finansuje badań podstawowych w 2.konkursie ERA CoBioTech.

Działania typu: rozpowszechnianie wyników badań, promocja, zarządzanie, koordynacja – nie mogą stanowić oddzielnego zadania.


Budżet NCBR: 
Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.


Kurs Euro: 
Z dnia ogłoszenia konkursu, wg. Europejskiego Banku Centralnego


Status prawny konkursu: 

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.submission-cobiotech.eu


Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Kontakt w NCBR:
Konrad Kosecki
Tel: 22 39-07-460
E-mail: konrad.kosecki-at-ncbr.gov.pl
Dział Współpracy Międzynarodowej

Kontakt w sprawach finansowych:
Elżbieta Rochmińska
Tel: + 48 22 45 67 547
E-mail: elzbieta.rochminska-at-ncbr.gov.pl
Dział Finansowania Projektów


Kontakt w ERA CoBioTech:

Sekretariat konkursu:
Dr. Christian Breuer
Tel: +49 (0)2461 61 96929
E-mail: ptj-cobiotech-at-fz-juelich.de


Link do dokumentów konkursowych:
https://www.submission-cobiotech.eu/call1


Strona internetowa programu
https://www.cobiotech.eu/


Materiały do pobrania: 

Wstecz