Termin rozpoczęcia oraz czas trwania w miesiącach

01/11/2011 – 31/10/2015

Zakres przedmiotowy

Celem ERA-NET ERA-MIN jest zbudowanie sieci współpracy oraz wypracowanie mechanizmów wspomagających badania w zakresie przemysłowej produkcji oraz zaopatrzenia w surowce, zgodnie z założeniami dokumentu “EU Raw Materials Initiative”.

ERA-MIN koncentruje się na zagadnieniach związanych z trzema segmentami surowców nieenergetycznych: surowcami skalnymi, przemysłowymi oraz metalicznymi. Równocześnie ERA-MIN obejmuje zagadnienia związane z pełnym łańcuchem procesów z nimi związanych, m.in. surowce pierwotne, wtórne  oraz surowce rzadkie. Przedmiotem zainteresowania ERA-NET jest także łagodzenie wpływu eksploatacji na środowisko naturalne oraz zagadnienia społeczne towarzyszące wydobyciu surowców.

Głównymi zadaniami ERA-MIN są:

 1. Mapowanie oraz sieciowanie europejskich społeczności związanych z nieenergetycznymi surowcami;
 2. Stworzenie Mapy Drogowej obejmującej najważniejsze zagadnienia związane z surowcami nieenergetycznymi;
 3. Implementacja wspólnych działań, w tym organizacja konkursów na wspólne projekty badawcze.

Uczestnicy konsorcjum

 • Finlandia - Teknologian Ja innovaatioiden kehittaemiskeskus
 • Francja - Centre National de la Recherche Scientifique
 • Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Niemcy - Forschungszentrum Jülich
 • Węgry - Hungarian Office for Mining and Geology
 • Holandia - Stichting Materials Innovation Institute
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
 • Hiszpania - Centro para el Desarrollo Tecnologico e Industrial
 • Szwecja - Verket För Innovationssystem
 • Szwecja - Sveriges Geologiska Undersökning
 • Francja - French Agency for Environment and Energy Management
 • Rumunia - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Słowacja - State Geological Institute of Dionyz Stur
 • Turcja - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Włochy - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
 • Wielka Brytania - Environmental Sustainability Knowledge Transfer Network
 • Irlandia - Geological Survey of Ireland

 

ERA-MIN

Termin rozpoczęcia oraz czas trwania w miesiącach

01/11/2011 – 31/10/2015

Zaproszenie do składania wniosków

 

Zakres przedmiotowy

Celem ERA-NET ERA-MIN jest zbudowanie sieci współpracy oraz wypracowanie mechanizmów wspomagających badania w zakresie przemysłowej produkcji oraz zaopatrzenia w surowce, zgodnie z założeniami dokumentu “EU Raw Materials Initiative”.

ERA-MIN koncentruje się na zagadnieniach związanych z trzema segmentami surowców nieenergetycznych: surowcami skalnymi, przemysłowymi oraz metalicznymi. Równocześnie ERA-MIN obejmuje zagadnienia związane z pełnym łańcuchem procesów z nimi związanych, m.in. surowce pierwotne, wtórne  oraz surowce rzadkie. Przedmiotem zainteresowania ERA-NET jest także łagodzenie wpływu eksploatacji na środowisko naturalne oraz zagadnienia społeczne towarzyszące wydobyciu surowców.

Głównymi zadaniami ERA-MIN są:

 1. Mapowanie oraz sieciowanie europejskich społeczności związanych z nieenergetycznymi surowcami;
 2. Stworzenie Mapy Drogowej obejmującej najważniejsze zagadnienia związane z surowcami nieenergetycznymi;
 3. Implementacja wspólnych działań, w tym organizacja konkursów na wspólne projekty badawcze.

Uczestnicy konsorcjum

 • Finlandia - Teknologian Ja innovaatioiden kehittaemiskeskus
 • Francja - Centre National de la Recherche Scientifique
 • Niemcy - Bundesministerium für Bildung und Forschung
 • Niemcy - Forschungszentrum Jülich
 • Węgry - Hungarian Office for Mining and Geology
 • Holandia - Stichting Materials Innovation Institute
 • Polska - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Portugalia - Fundação para a Ciência e a Tecnologia
 • Hiszpania - Centro para el Desarrollo Tecnologico e Industrial
 • Szwecja - Verket För Innovationssystem
 • Szwecja - Sveriges Geologiska Undersökning
 • Francja - French Agency for Environment and Energy Management
 • Rumunia - Executive Agency for Higher Education, Research, Development and Innovation Funding
 • Słowacja - State Geological Institute of Dionyz Stur
 • Turcja - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

 

Partnerzy stowarzyszeni

 • Włochy - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile
 • Wielka Brytania - Environmental Sustainability Knowledge Transfer Network
 • Irlandia - Geological Survey of Ireland

 

Kontakt

Karolina Janczykowska


Sekcja Zarządzania Programami Badań INFOTECH


Dział Zarządzania Programami


tel.: +48 22 39 07 293


kom.: +48 515 061 554


e-mail: karolina.janczykowska-at-ncbr.gov.pl

Opiekun Finansowy

Wojciech Gruszczyński

Sekcja finansowania projektów B+R

Dział Finansowy

tel.: +48 22 39 07 215

e-mail: wojciech.gruszczynski-at-ncbr.gov.pl