ERA-NET for Industrial Biotechnology 2

Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach:


01.12.2011 – 31.05.2016


Projekt jest współfinansowany ze środków Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej.


Zakres przedmiotowy:
Celem ERA-IB 2 jest współpraca międzynarodowa prowadząca do zintegrowania narodowych  programów badań w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Inicjatywa ERA-IB 2 jest kontynuacją pierwszej edycji, w trakcie której zorganizowane zostały dwa konkursy dla międzynarodowych konsorcjów badawczych.

Misją programu ERA-IB 2 jest umacnianie osiągnięć poprzedniej edycji poprzez:

  • pogłębianie ustanowionych już relacji międzynarodowych, które wpływają na konkurencyjność Europy w zakresie biotechnologii przemysłowej;
  • rozszerzenie sieci współpracy poprzez włączenie nowych krajowych i regionalnych agencji finansujących badania naukowe;
  • identyfikowanie potrzeb badawczo-naukowych poprzez włączanie do dialogu przedstawicieli środowiska naukowego i przemysłowego;
  • organizowanie oraz finansowanie konkursów dla naukowców zainteresowanych ponadnarodową współpracą w dziedzinie biotechnologii przemysłowej;
  • wymianę doświadczeń, upowszechnianie wyników działalności sieci oraz współpracę z innymi programami rozwoju badań naukowych, wspieranych przez Komisję Europejską.


Partnerzy współpracujący w konsorcjum:


Koordynator programu:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., Niemcy.

Partnerzy: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, Holandia; Vlaams Gewest, Belgia; Agentschap voor innovatie door Wetenschap en Technologie, Belgia; Forschungszentum Juelich GMBH, Niemcy; The Technology Strategy Board, Wielka Brytania; Fundacao Para a Ciencia e a Tecnologia, Portugalia; Agence de l'environnement et de la Maitrise de l'energie, Francja; Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Niemcy; Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu, Turcja; Ministarstvo Znanosti, Obrazovanja i sporta, Chorwacja; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska; Ministry of Agriculture and Rural Development, Izrael; Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii, Rumunia; Ministerio de Ciencia e Innovacion, Hiszpania; Norges Forskningsrad, Norwegia; Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Dania; Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, Rosja; Bundesministerium Fuer Bildung und Forschung, Niemcy.


Działania:


Plan prac obejmuje sześć pakietów zadań:


WP 1. Zarządzanie programem;
WP 2. Koordynacja siecią i nawiązywanie kontaktów;
WP 3. Komunikacja i upowszechnianie działalności sieci;
WP 4. Planowanie i przygotowywanie wspólnych konkursów na projekty badawcze;
WP 5. Realizacja konkursów dla międzynarodowych konsorcjów badawczych;
WP 6. Monitorowanie projektów oraz ewaluacja wspólnych konkursów na projekty badawcze;
WP 7. Działania monitorujące aktywność inicjatywy ERA-IB 2.


Kontakt w NCBR:

Konrad Kosecki

Sekcja zarządzania programami międzynarodowymi

tel.: +48 22 39 07 460


Strona projektu:
www.era-ib.net