Termin rozpoczęcia projektu, jego zakończenia oraz czas trwania w miesiącach

01/01/2011 – 31/12/2014, 48 miesięcy

Cel

Celem projektu MARTEC II jest rozwijanie osiągnięć projektu MARTEC, a w szczególności:

 • dalsze pogłębianie, poszerzanie i umacnianie ustanowionych już relacji międzynarodowych, bazujących na zdobytym doświadczeniu i ustalonej strukturze;
 • rozszerzenie dotychczasowego zasięgu geograficznego poprzez włączenie nowych krajów  (i osiągnięcie sieci zarządzania obejmującej swoim zasięgiem kraje od Islandii po Turcję i od Portugalii po Finlandię i Białoruś);
 • intensyfikacja współpracy poprzez finansowanie konkursów i realizację innych wspólnych działań;
 • wzmocnienie upowszechniania wyników badań z zakresu transportu wodnego i technologii morskich w całej Europie;
 • lepsza strukturyzacja badań morskich koordynowana przez program bazy danych i mapowanie badań ;
 • wymiana informacji / pogłębienie współpracy pomiędzy MARTEC II i WATERBORNE TP oraz innymi ERA-NET-ami (jak np. TRANSPORT II), a także innymi inicjatywami jak sieć SURSHIP.

Partnerzy

Partnerami projektu są:

 • Project Management Organization Jülich (FZJ-PtJ), Niemcy - koordynator,
 • Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), Niemcy,
 • The Research Council of Norway (RCN) – Norwegia
 • Icelandic Maritime Administration – IMA – Islandia
 • Unitatea Executiva Pentru Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii - Stiintifice Universitare – UEFISCDI – Rumunia
 • Narodowe Centrum Badan i Rozwoju – NCBiR – Polska
 • Fundación Instituto Tecnológico para el Desarrollo de las Industrias Marítimas – INNOVAMAR – Hiszpania
 • Machine Technology Center Turku Oy (Maritime Cluster Programme) – KTK – Finlandia
 • Associations of Finnish Marine Industries – AFMI – Finlandia
 • Ministry of Ecology, Sustainable Development, Transport and Housing – MEDDTL – Francja
 • Danish Maritime Authority – DMA – Dania
 • Swedish Maritime Authority – SMA – Szwecja
 • Ministry for Economic Affairs – MinEZ – Holandia
 • National Academy of Sciences of Belarus – NASB – Białoruś
 • The Scientific and Technological Research Council of Turkey – TUBITAK – Turcja
 • Klaipeda University – KU – Litwa


Instytucje partnerskie


 • Albanian Institute of Transport – AIT – Albania
 • Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology – BMVIT - Austria
 • Ministry of Transport, Information Technology and Communication – Bulgaria
 • High Technology Park - Technical University of Varna - HTP-TUV - Bulgaria
 • Department of Merchant Shipping – DMS – Cypr
 • University of Technology - TUT – Estonia
 • University of Aegean - UoA – Grecja
 • Institute for Transport Sciences - KTI – Węgry
 • Ministry of Infrastructure and Transport - MIT – Włochy
 • RINA SPA – RINA – Włochy
 • Instituto Superior Tecnico - IST  - Portugalia

Kontakt w NCBR

Jan Osiński

Sekcja Programów Międzynarodowych

Dział Zarządzania Programami

tel: +48 (22) 39 07 324