ERA NET TRANSPORT III

Termin rozpoczęcia Programu, jego zakończenia oraz czas trwania:

01.11.2012 – 31.10.2015, 36 miesięcy

Zakres przedmiotowy:
ERA-NET TRANSPORT III (ENT III) to międzynarodowe konsorcjum zrzeszające jednostki finansujące badania naukowe w dziedzinie transportu, takie jak ministerstwa, agencje rządowe oraz organizacje badawcze. Głównym celem Programu jest zmniejszenie podziału Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area) poprzez wsparcie i rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie finansowania prac badawczych w obszarze transportu. W skład konsorcjum wchodzą 24 podmioty z 18 krajów.

Platforma ERA-NET TRANSPORT została zapoczątkowana w 2004 roku,  a jej kontynuację od 2008 roku stanowiła inicjatywa ERA-NET TRANSPORT II. W tym czasie konsorcjum wdrożyło i zrealizowało szereg działań mających na celu poprawę jakości i spójności badań naukowych w dziedzinie transportu. Trzecia edycja Programu powstała na bazie wniosków wyciągniętych z jego poprzednich edycji, a także w oparciu o doświadczenia z implementacji Programu ERA-NET Electromobility+.

Główne działania:

 • zainicjowanie dwóch dużych konkursów na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące transportu (budżet jednego konkursu na poziomie około 10 milionów €);
 • zainicjowanie czterech małych lub średnich konkursów na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące transportu (budżet jednego konkursu na poziomie około 500 tysięcy €);
 • zbieranie informacji na temat istniejących rozwiązań, strategii i mechanizmów dotyczących międzynarodowej współpracy badawczej oraz wdrażanie nowych inicjatyw w tym zakresie;
 • stałe wspieranie podmiotów zarządzających krajowymi programami badawczymi w celu ułatwienia i rozwijania międzynarodowej współpracy;
 • rozpowszechnianie informacji na temat krajowych programów badawczych w dziedzinie transportu;
 • wzmacnianie relacji pomiędzy partnerami platformy ENT III, a także rozwijanie sieci kontaktów i współpraca z państwami, które nie należą do konsorcjum.


Uczestnicy konsorcjum:

 1. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (RWS) – Holandia – Koordynator Programu
 2. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) – Austria
 3. Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) – Austria
 4. Transportministeriet (DKMT) – Dania
 5. Verket för Innovationssystem (VINNOVA) – Szwecja
 6. Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (TUBITAK) – Turcja
 7. TÜV Rheinland Consulting (TÜV) – Niemcy
 8. Ministere de l'Ecologie, du Developpement Durable et de l'Energie (MEDDE) – Francja
 9. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) – Polska
 10. Samferdselsdepartementet (SD-NOR) – Norwegia
 11. AustriaTech - Gesellschaft des Bundes für Technologiepolitische Massnahmen (ATE) – Austria
 12. Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks (GSRT) – Grecja
 13. Liikennevirasto (FTA) – Finlandia
 14. Ente Vasco de la Energia (EVE) – Hiszpania
 15. Agencia Vasca de la Innovacion-Berrikuntzaren Euskal Agentzia (Innobasque) – Hiszpania
 16. National Academy of Sciences of Belarus (NASB) – Białoruś
 17. Israeli Industry Center for Research & Development (ISERD) – Izrael
 18. Technologicka Platforma Silnicni Doprava (TPSD) – Czechy
 19. Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) – Belgia
 20. Department for Transport (DfT) – Wielka Brytania
 21. Agència de Suport a l'Empresa Catalana (ACC1Ó) – Hiszpania
 22. Ministry of Transport, Information Technologies and Communications (MTITC) – Bułgaria
 23. Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) – Grecja
 24. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) - Niemcy


Kontakt:
Jakub Murawski
Dział Zarządzania Programami
e-mail: jakub.murawski-at-ncbr.gov.pl
tel: +48 22 39 07 171
kom: +48 519 683 989

Strona Programu:
http://transport-era.net/