Otwarcie naboru wniosków międzynarodowych w konkursie Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI).

Szczegółowe informacje o konkursie:

Nazwa konkursu
Trans-Atlantic Platform Social Innovation (T-AP SI)

Temat konkursu
Innowacje społeczne:

  • Social Innovation and Community Cohesion
  • Social Innovation and Inclusive Growth
  • Social Innovation and Public Service Delivery
  • Social Innovation and Wellbeing
  • Social Innovation and enabling technologies

Zakres konkursu
Celem konkursu jest wspieranie współpracy badawczej pomiędzy krajami EU oraz krajami obu Ameryk w zakresie innowacji społecznych.

Kraje/partnerzy biorący udział w konkursie

Region

Kraj

Nazwa agencji finansujęcej

Ameryka

Brazil

 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

 

Canada

Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC)

 

Canada

Fonds de Recherche du Québec Société et culture (FQRSC)

 

 

 

Europa

Germany

Bundesministerium für Bildung und Forschung
(DLR Project Management Agency (DLR-PT))

 

Finland

Suomen Akatemia (AKA)

 

France

Agence Nationale de la Recherche (ANR)

 

The Netherlands

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

 

Poland

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju (NCBR)

 

The United Kingdom

UK Research and Innovation (ESRC and AHRC)Data otwarcia naboru wniosków

31 października 2018 r.

Data zamknięcia naboru wniosków

14 lutego 2019 r., godz. 14:00 CET


Nabór wniosków

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny dostępny na stronie internetowej konkursu: https://www.transatlanticplatform.com/

Data naboru wniosków krajowych
trzeci/czwarty kwartał 2019 r.

Uwaga!

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie, w terminie i na wzorze zamieszczonym na stronie Centrum. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania (wniosek nie będzie oceniany merytorycznie). W oparciu o przedmiotową opinię, Dyrektor Centrum podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania polskich jednostek.

Budżet NCBR

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 EUR (maksymalnie 100 000 EUR na jeden projekt, przewidywana liczba dofinansowanych projektów: 6).

Kurs euro

Wg kursu Europejskiego Banku Centralnego z 31 października 2018 roku: 1 EUR = 4,3392 PLN

Status prawny konkursu

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2018, poz. 1249 ze zm.)
  • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1668)
  • Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. 2015 r., poz. 299)
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu realizacji zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. Nr 178, poz. 1200)


Dalsze, bardziej szczegółowe informacje dla polskich Wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są w zamieszczonej poniżej dokumentacji konkursowej oraz na międzynarodowej stronie konkursu pod adresem: https://www.transatlanticplatform.com/social-innovation/

Informacje kontaktowe:

Kontakt w NCBR:

Ewelina Wildner

tel.: +48 22 39 07 123

e-mail: ewelina.wildner-at-ncbr.gov.pl

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kontakt w sprawach finansowych:

Olga Kuczmarska

tel.: +48 22 45 67 533

e-mail: olga.kuczmarska-at-ncbr.gov.pl 

Dział Finansowania Projektów

Strona internetowa programu

https://www.transatlanticplatform.com/

Materiały do pobrania: