Ogłoszenie konkursu

04.06.2009

Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej

DYREKTOR
NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

ogłasza konkurs

na wykonanie zadania badawczego

„Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy”

w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych:

„Interdyscyplinarny system interaktywnej informacji naukowej i naukowo technicznej”

Celem zadania badawczego jest zbudowanie sieciowego systemu informacyjnego dla nauki, techniki i dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Planowany budżet zadania badawczego: 60 mln zł.

Czas realizacji zadania badawczego: 36 miesięcy.

Oczekiwane wyniki realizacji zadania badawczego:

  1. funkcjonujący zintegrowany system informatyczny umożliwiający akwizycję wiedzy z rozproszonych i heterogenicznych baz danych,
  2. wielofunkcyjne repozytorium danych źródłowych, dedykowane do bezpiecznego, długoterminowego przechowywania i udostępniania cyfrowych obiektów źródłowych,
  3. uniwersalna, otwarta platforma repozytoryjna, hostingowa i komunikacyjna, umożliwiająca eksploatację własnego oprogramowania aplikacyjnego i udostępnianie informacji i usług za pomocą serwerów organizacji hostingowej(ych).

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty określone w art. 17 Ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 115, poz. 789).

Oferty na wykonanie zadania badawczego należy składać w terminie do 28 sierpnia 2009r.

UWAGA - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 15 WRZEŚNIA 2009

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 0 515 061 524  lub 0 515 061 520. 

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego: Ogłoszenie konkursowe - zadanie badawcze nr 1.

Wstecz