Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED – wyniki oceny formalnej wniosków

27.03.2013

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że ze 149 wniosków wstępnych złożonych w konkursie w ramach strategicznego programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED 103 wnioski zostały uznane za spełniające wymagania formalne. Wnioski te zostaną obecnie skierowane do oceny  merytorycznej.


Jeśli chodzi o 46 odrzuconych wniosków to wkrótce ich Autorzy otrzymają formalną decyzję w tej sprawie wraz z informacją o stwierdzonych usterkach. Jednocześnie zostaną Oni poinformowani o trybie protestu wobec negatywnej oceny formalnej.


Zakładamy, że ocena merytoryczna wniosków wstępnych zostanie zakończona na przełomie czerwca i lipca 2013 r. Dotrzymanie tego terminu w dużym stopniu zależy jednak od czynników niezależnych od NCBR (terminowość przesłania recenzji).


Lista wniosków spełniających wymogi oceny formalnej

Wstecz