Kontakt w sprawach formalnych:

Dorota Mróz - Kaproń

tel. 22 39 07 470

e-mail: dorota.mroz-kapron-at-ncbr.gov.pl

Koordynator Programu w ramach NCBR:

Monika Bieńkowska

Tel. 22 39 07 253

e-mail: monika.bienkowska-at-ncbr.gov.pl 

 

W sprawach finansowych:

I i II konkurs:

Monika Szpura

tel. 22 45 67 594

III konkurs:

Marek Adamek

tel. 22 45 67 534