Rozstrzygnięte konkursy (3)

Znalezione konkursy (3)
Okres Naboru Adresat Przeznaczenie Dane konkursu
01.06.2016-15.09.2016 Średnie i małe firmy Duże firmy Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi, Konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL”
05.02.2016-29.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Konsorcja przedsiębiorstw Projekt z badaniami przemysłowymi, Nabory wniosków w ramach Inicjatywy EUREKA w 2016 roku
11.03.2016-11.04.2016 Duże firmy Średnie i małe firmy Mikrofirmy Konsorcja Projekt z badaniami przemysłowymi, Projekt z eksperymentalnymi pracami rozwojowymi, Projekty podnoszące kompetencje, Konkurs w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2